Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
09.jpg
14.jpg
02.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
01.jpg
15.jpg
05.jpg
03.jpg
06.jpg
04.jpg
07.jpg
08.jpg
13.jpg
17.jpg
16.jpg
 
 

Pastoratsråd

Siden november 2012 har Skovby, Ore og Guldbjerg Sogne haft et pastoratsråd, der står for den administrative ledelse af sogne og kirker.

Indtil da havde hvert sogn sit eget menighedsråd.

 

Pastoratsrådets medlemmer vælges stadig af sognenes indbyggere:
4 medlemmer er således valgt i Ore, 4 i Skovby og 2 i Guldbjerg.

 

Pastoratsrådet ledes af en formand, der bliver valgt for et år ad gangen. Se rådets sammensætningen og forskellige kontaktpersoner under "Medlemmer".

 

Pastoratsrådets opgaver:

Kirkens vedligeholdelse, indretning, mødelokaler mm.

Medarbejdere

Frivillige

Prioritering af økonomi

Perspektiver

Budgetansvarlig

Personaleledelse

Bygninger

Kommunikation

Diverse aktiviteter

 

 

 

 

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke