Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
13.jpg
03.jpg
06.jpg
10.jpg
05.jpg
02.jpg
04.jpg
11.jpg
07.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
01.jpg
09.jpg
12.jpg
08.jpg
 
 

Kirkeåret og dets farver

Kirkeåret begynder den første søndag i advent og slutter den sidste søndag efter trinitatis. Hver søndag og helligdag har sit særlige indhold, for eksempel Jesu fødsel, død og opstandelse, Helligåndens komme, og så videre.

 

Til kirkeårets forskellige perioder er der også knyttet en række farver. Disse liturgiske farver, som de også kaldes, er ofte fremstillet i en farvecirkel. Kirkeårets farver ses i kirken hvis præsten bruger en messehagel, altså den dragt, der kan bærers ud over præstekjolen når han eller hun forretter dåb eller nadver. Farverne kan også ofte ses på blomsterne på alteret eller ved farverne på lys og bånd, f.eks. omkring adventstiden.

 

Her er en oversigt over de farver kirken bruger igennem kirkeåret:

Grøn
Grøn er trinitatistidens farve og symboliserer vækst, forår og håb. Den anvendes i helligtrekongerstiden og trinitatistiden, hvor evangelieteksterne fortrinsvis handler om Jesu barndom og opvækst samt om at vokse i troen, sådan som det for eksempel udtrykkes i salmelinierne: "Lad Jesu ager grønnes smukt, lad ordet bringe troens frugt" (Den Danske Salmebog 391 v.1).

Hvid
Hvid symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld og er kirkens festfarve. Den anvendes således juledag, hvor Jesu fødselsdag fejres, de to påskedage som markerer opstandelsen, Mariæ Bebudelsesdag, Kristi Himmelfartsdag samt Skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede nadveren.

Violet
Den violette farve symboliserer ånd, alvor og anger. Den bruges i advents- og fastetiden, Palmesøndag samt på Store Bededag. At faste og advensttid er alvorsfyldte perioder, ses også af evangelielæsningerne som knytter sig hertil. De er ofte præget af formaninger og opfordringer til bod og omvendelse.

Rød
Rød er ildens, blodets, kærlighedens og Helligåndens farve og symboliserer endvidere lidenskab. I pinsen mindes vi, at Helligånden kom over apostlene i form af ildtunger, derfor den røde farve. Som blodets farve benyttes den kirkens eneste martyrdag, Sankt Stefans dag, som er 2. juledag.

Sort
Sort er sorgens og dødens farve og bruges udelukkende Langfredag.

 

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke