Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
17.jpg
15.jpg
10.jpg
04.jpg
16.jpg
05.jpg
09.jpg
01.jpg
07.jpg
11.jpg
14.jpg
06.jpg
03.jpg
13.jpg
02.jpg
08.jpg
12.jpg
 
 

Skole - kirkesamarbejde

Samarbejdet mellen kirke og skole er et meget vigtigt samarbejde og der er gode grunde til hvorfor at netop det samarbejde er vigtigt at skabe, udvikle og holde ved lige:

 

1) Skolen og kirken er to af de sidste steder i vores samfund hvor man er sammen på trods af forskelligheder i alder, personlighed, interesser osv. Der tilstræbes en naturlighed i samarbejdet mellem skole og kirke. 

 

2) 81 procent af alle børn i Danmark er medlemmer af den danske folkekirke(91 procent på Nordfyn!) og det må ses som et ønske fra både forældre og børn, om at lære kristendommen at kende og have den som et livsgrundlag. 

 

3) Både skolen og kirken har en stor interesse i velkvalificeret og nuanceret at oplyse børn om hvad kristendommen handler om og hvilket sted er bedre til at forklare det og opleve det, end det sted hvor kristendommen naturligt lever, nemlig i den lokale kirke. 

 

Her hos os udmønter samarbejdet mellem Kongslundskolen og kirken sig i følgende aktiviteter:

 

  • En ugentlig morgensamling på Kongslundskolen hvor præsten kommer og synger en udvalgt samme sammen med børnene og fortæller lidt om salmens historie og indhold.
  • Årlige timer hvor børn på forskellige klassetrin kommer i kirken og lærer lidt om kirkebygningen og hvad man laver på stedet. Det sker som en del af skolens kristendomsformidling.
  • Samarbejde i skolens hjælpeuge, hvor et udvalgt projekt støttes. Typisk står kirken for at arrangere et sponsorløb for eleverne.
  • Årlig salmesangsdag i Odense domkirke hvor 4. klasse deltager sammen med tilsvarende klasser for hele provstiet. 
  • En del af skolens juleafslutning finder sted i kirken, hvor der bl.a. laves krybbespil og læses juleevangelium. 

 

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke