Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
16.jpg
10.jpg
07.jpg
09.jpg
12.jpg
13.jpg
08.jpg
15.jpg
11.jpg
04.jpg
03.jpg
17.jpg
06.jpg
05.jpg
14.jpg
01.jpg
02.jpg
 
 

Ind- og udmeldelse

KirkeHvordan man bliver medlem af folkekirken?

Man kan kun være medlem af folkekirken, hvis man er døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.

 

Langt de fleste af folkekirkens medlemmer er blevet medlem ved at blive døbt i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.

 

Hvordan melder jeg mig ind?
Du skal henvende dig på kirkekontoret eller sognepræsten, hvis du ønsker at at melde dig ind. Du kan læse mere på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside.

 

Udmeldelse af folkekirken

Et medlem af folkekirken kan melde sig ud. For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive meldt ud.

 

Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene være medlem af denne. Ligeledes kan man normalt kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis man er medlem af den, når man dør. Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder m.v. i øvrigt højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken, end de er for medlemmer.

 

Når man ikke er medlem af folkekirken, skal man ikke betale kirkeskat. Det er bl.a. af den grund vigtigt, at en udmeldelse bliver registreret i CPR. Hvis man ikke er medlem af folkekirken, og der alligevel på papirer fra skattevæsenet står, at man skal betale kirkeskat, skal man henvende sig til skattemyndighederne for at få fejlen rettet.

 

Man kan ikke være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis man slutter sig til et andet trossamfund, bliver man dog ikke automatisk registreret som udtrådt af folkekirken. Man skal selv give besked til sognepræsten i folkekirken, for at det kan blive registreret i CPR.

 

Hvordan melder jeg mig ud?
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret.

 

Du kan læse mere om udmeldelse af folkekirken på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside.

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke