Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
12.jpg
07.jpg
03.jpg
08.jpg
17.jpg
04.jpg
13.jpg
15.jpg
05.jpg
09.jpg
16.jpg
10.jpg
06.jpg
02.jpg
01.jpg
14.jpg
11.jpg
 
 

Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn.

 

Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

 

Ønsker du at løse sognebånd?

Ønsker du at løse sognebånd, skal du henvende sig til den præst, som du ønsker at slutte sig til. Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse.

 

Hvis præsten ønsker det, skal du også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

 

En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sognebåndsløser, hvis præsten finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller til den sognemenighed, hvor præsten er ansat.

 

Hvis præsten afslår et ønske om at løse sognebånd, skal afslaget være skriftligt, og den person, der har fået afslag, kan klage til biskoppen.

 

Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at man kan slutte sig til en præst, hvis teologiske holdninger man sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at man godt kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er ansat.

 

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.

 

Lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning

Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd

 
 
Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke