Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
09.jpg
04.jpg
07.jpg
10.jpg
15.jpg
06.jpg
01.jpg
16.jpg
02.jpg
03.jpg
17.jpg
12.jpg
08.jpg
05.jpg
13.jpg
14.jpg
11.jpg
 
 

Ordensbestemmelser

1. Kirken er åben når er personale er tilstede.

 

2. Kirken er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

 

3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

 

4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenester eller andre kirkelige handlinger.

 

5. Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugerne, skal efter endte brug straks sættes på deres plads.

 

6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes

 

7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

 

8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

 

9. Hunde skal føres i snor.

 

10. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

 

11. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med særskilt tilladelse.

 

12. Nummerpæle på gravstederne er kirkekårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

 

13. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

 

14. Der må ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

 

15. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkeværgens samtykke.

 

15.1. Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og beplantning, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medfører erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. Visne buketter og dekorationer fjernes fra alle gravsteder af graveren.

 

15.2. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

 

16. Der må på gravstederne ikke placeres, buketter af kunstige blomster, lyskæder, solcellelamper eller halloween – græskar.

 

16.1 På gravstederne må der ikke anvendes andet ral/ perlesten end det graveren foreskriver.

 

Tillæg til ordensregler

 

Urner i plæne

 • Mindepladen skal være 40*40* 6 cm
 • Skriften på mindepladen skal være indhugget eller sandblæst.
 • Påsatte bogstaver og symboler på mindepladen må ikke anvendes.
 • I vækst sæsonen, der strækker sig fra granddækningen fjernes til den lægges igen, vil der kun være mulighed for, at sætte buketter i den nedgravede vase.
 • Der er mulighed for at købe 1 ekstra vase.
 • Buketter fjernes efter kirkegårdens skøn.
 • I granddæknings perioden vil der være mulighed for at lægge kranse og puder i området med stifter. Der er ikke mulighed for anden form for pynt eller planter på gravstedet.

 

Kister i plæne

 • Mindepladen skal være 40*60* 6 cm
 • Skriften på mindepladen skal være indhugget eller sandblæst.
 • Påsatte bogstaver og symboler på mindepladen må ikke anvendes
 • I vækst sæsonen, der strækker sig fra granddækningen fjernes til den lægges igen, vil der kun være mulighed for, at sætte buketter i den nedgravede vase.
 • Der er mulighed for at købe 1 ekstra vase.
 • Buketter fjernes efter kirkegårdens skøn.
 • I granddæknings perioden vil der være mulighed for at lægge kranse og puder i området med stifter.
 • Der er ikke mulighed for anden form for pynt eller planter på gravstedet

 

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke