Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
12.jpg
10.jpg
15.jpg
05.jpg
07.jpg
01.jpg
06.jpg
04.jpg
14.jpg
16.jpg
11.jpg
02.jpg
17.jpg
09.jpg
03.jpg
08.jpg
13.jpg
 
 

Skovby Kirkes historie

 

Lidt uden for den gamle købstad Bogense, på Kærby Nymark midt mellem landsbyerne Skovby og Kærby finder man Skovby Kirke, en gammel og smuk sognekirke som oprindeligt blev indviet til Skt. Morten, den hellige Martin af Tours som levede i Frankrig omkring år 350 e. Kr.

 

Læs mere om Martin af Tours og legenden om Mortens aften.

 

Kirkens Historie

Kirken stammer fra 1150-1200-tallet og består af romansk apsis, kor og skib, gotisk vest-forlængelse og tårn samt sideskib mod nord og våbenhus mod syd. Den romanske del af kirken blev opført af granitkvadre i midten af 1100-tallet mens den ældste del af tilbygningerne, vest-forlængelsen, er fra 1400-tallet. I sengotisk tid, omkring 1475-1500, er der mod vest også blevet tilføjet et tårn.

 
     

Tårnmurene har høje, såkaldte spidsbue-blænder som ornamenterer tårnet to og to mens gavlene er i såkaldt nordvestfynsk stil. Oprindeligt tjente sideskibet som kirkens kapel mens det i dag, er tårnet som indeholder både kapel og ringerum hvorfra kirkenes gamle klokke stadig den dag i dag betjenes manuelt af kirkens gravere som hver dag ringer solen op og solen ned.

 

På hovedskibets ydre nordvæg kan man staidg se de tilmurede rester af "kvindernes indgang" som i gamle dage skulle benyttes af kvindelige kirkegængere som i øvrigt også var henvist itl kirkens venstre, altså nordlige side idet den højre side af kirkerummet, sydsiden, var forbeholdt mændene som gik ind i kirken gennem våbenhuset hvor eventuelle våben skulle opbevares så længe de fromme mænd opholdt sig i den fredhellige kirke.

 

Kirkegårdsportalen

Når man kommer til Skovby kirke, er det første man ser, den gamle kirkegårdsportal. I bogen "Danske Landsbykirker" af Aage Jørgensen beskrives porten: "En af de største og smukkeste kirkegårdsportaler på Fyn er den i Skovby ved Bogense. Kirkegården er her som så mange andre steder på øen hegnet af jord- og stendiger, hvor timian og stenurt, blåklokke og krageklo frit kan brede sig.

 

Den djærve og kraftfulde portal er af munkesten, og må være bygget i slutningen af middelalderen, da rundbuen igen begyndte af komme i brug. [...] Lågerne, om der da var nogle, lukkede vist ikke altid lige godt, og for at hindre svin og løsgående kreaturer i at trænge ind, blev der lagt jernriste med stor afstand mellem tremmerne over udgravninger i døråbningerne, de såkaldte kirkerist."

 

Kirkegården

I dag plages Skovby kirke ikke af hverken løsgående kreaturer eller vildtvoksende timian men er i stedet en velholdt og fredfyldt kirkegård som ofte besøges af både turister og pårørende som besøger og passer de smukke gravsteder.

 

På kirkegården findes også de såkaldte "krigergrave", egentlig ikke gravsteder men derimod et monument som blev rejst til minde om 28 soldater som døde på feltlazarettet på Harritslevgaard, under den Slesvigske Krig, 1848-49. Desuden finder man også på kirkegården, de Bardenflethske Grave.

 

Bardenfletherne ejede og beboede Harritsslevgaard i perioden 1772 til 1827. Den sidste Bardenfleth som boede på Harritslevgaard var Johan Frederik von Bardenfleth som i 1829, sammen med sine søskende, solgte godset til naboen på Gyldensteen, lensgreve Andreas Bernstorff-Gyldensteen og Harritslevgaard blev dermed indlemmet i grevskabet Gyldensteen.

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke