Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
15.jpg
10.jpg
07.jpg
01.jpg
17.jpg
04.jpg
08.jpg
14.jpg
16.jpg
03.jpg
13.jpg
06.jpg
11.jpg
12.jpg
05.jpg
02.jpg
09.jpg
 
 

Skovby kirkes inventar

 

DøbefontDøbefont

Den gamle døbefont i Skovby kirke er en romansk granitdøbefont fra sen-middelalderen som ifølge fagkundskaben er i jysk stil. Fonten er dog skabt på Fyn.

 

Sandsynligvis af en stenhugger-mester som har stået i lære i Jylland. Den smukke døbefont er en såkaldt "rankefont", dekoreret med bladranker på kummen og et smukt udhugget løve-motiv på fontens fod og skaft.

 

Prædikestol

Prædikestolen er et arbejde af Hans Nielsen Bang fra Middelfart og strammer fra tiden omkring 1670., Stolen er inddelt i fem fag med Kristus og de fire evangelister som statuetter foan fagenes fyldninger.

 

PrædikestolOprindelig stod prædikestolen i umalet egetræ men blev senere malet blå overalt. I årenes løb har stolen fået i hvert fald fire bemalinger indtil den i 1975 blev malet som den står i dag.

 

Stolens oprindelige placering i kirken har sandsynligvis været skibets sydøstlige hjørne hvor spor og mærker i murværket lader ane, hvor prædikestolen tidligere var opstillet.

 

Altertavle

Kirkens altertavle er fra 1957 af Kai Louis Jensen. Den er skåret i eg og forestiller korsnedtagelsen. Med sine skarpe, moderne farver og det ældgamle materiale den er udhugget af, står altertavlen som en kontrastfyldt men særdeles unik afslutning på kirkens alterparti.

 

 

Alterbordet

Det middelalderlige alterbord har stået i kirken siden den blev bygget og hugget ind i bordets sten, fandt man i sin tid i forbindelse med restaurering af kirken, et lille blyskrin. Skrinet viste sig at indeholde relikvier fra Skt. Dionysius og de 11.000 jomfruer. Jomfruerne blev udvalgt, henrettet og helgenkåret på et tidspunkt hvor mængden af helgen-relikvier var lav og nye knogler, tænder og andet var påkrævet hvis den katolske kirke skulle kunne fortsætte sit indbringende salg af "løsdele" fra diverse helgener.

 

AltertavleAlterbordet er dekoreret med et smukt maleri af kunstneren Claus Maler og er fra tiden omkring år 1500. Claus Maler var egentlig slet ikke maler med derimod træskærer og faktisk langt bedre kendt under sit rigtige navn, Claus Berg, vel nok en af Danmarks dygtigste billedskærrere nogensinde. Claus Berg er bland andet mesteren bag den fantastiske, gyldne altertavle som i dag kan ses i Odense domkirke.

 

Selve maleriet forestiller treeenigheden: Helligånden i skikkelse af en hvid due flankeret af den korsfæstede Kristus og Gud  Fader med rigsæblet i hånden. På billedet er skikkelserne placeret på et gulv med et skak-temet stenflisemønster, et mønster som er forsøgt gentaget i selve kirkens kor. Ser man på korets gulv kan man næsten følge stenene ind i det gamle maleri.

 

Malerier i sideskibet

Kai Louis Jensens altertavle blev sat op i kirken i 1970'erne og afløste et mere ydmygt maleri af Chr. Faber, "Opstandelsen" fra 1853.

 

Dette oprindelige altertavle-maleri kan endnu ses i kirken i det det findes ophængt på sideskibets østvæg. På vestvæggen finder man tre andre malerier, alle tre udført af maleren Chr. Albrecht Jensen (1792-1870) som her har portræteret de tre store danske salmedigtere, Kingo, Brorson og Grundtvig.

 


LigstenKirkens ligsten

Tre store ligsten kan findes i Skovby kirke. I koret findes en svært forvitret sten rejst til minde om den katolske præst Erik Hansen som døde i 1465.

 

Den anden ligsten som kan ses i koret er i bedre stand og til minde om Jomfru Elisabeth Svave (død 1557).

 

I tårnrummet finder man en mindesten over Jørgen og Catharina Svave, begge døde i 1571. Svave-slægten var bosiddende på Harritslevgaard fra 1536 til 1589  hvor den blev opkøbt af en af godsets kreditorer, Breide Rantzau til Rantzausholm (nu godset Brahetrolleborg).

 

 

 

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke