Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
09.jpg
03.jpg
13.jpg
07.jpg
08.jpg
06.jpg
15.jpg
16.jpg
11.jpg
05.jpg
02.jpg
10.jpg
01.jpg
17.jpg
12.jpg
14.jpg
04.jpg
 
 

Ore kirkes inventar

 

Kirkens inventar:

 

Altertavle

Altertavlen er skænket af Laurids Lindenav omkring år 1625. Laurids og hans to hustruers forbogstaver samt deres våbenskjolde kan ses forneden på altertavlen.  

Alterets to lysestager af malm er givet til kirken som en gave af kirkens tidligere præst, Pastor Frick. Gaven blev givet til minde om hans afdøde kone. Hendes årstal står derfor på foden: 1923-1938.

 

Prædikestolen er fra samme tid som altertavlen og bærer de samme våbenskjolde som denne.

 

 

 

 

 

Døbefonten:

Døbefontens stensats kan ikke spores tilbage i historien, men selve dåbsfadet er et sydtysk fad fra omkring 1575 med et motiv fra Marias bebudelse.

   
   Døbefonten

 
Kirkeblok: Lige ved indgangen til kirkerummet findes en stor jernbeslået pengeblok. Oprindelsen af dette eksemplar er ukendt, men der findes mange lignende rundt omkring i landet. I 1213 påbød pave Innocens 3. opstilling af pengeblokke i kirkerne til indsamling af offergaver. I Danmark findes velbevarede pengeblokke fra gotisk tid bl.a. i Sigersted og Sneslev Kirker ved Ringsted.

Krucifikset i korbuen

Er umiddelbart fra samme tid som altertavle og prædikestol (1625). På trods af at krucifikset har været restaureret mange gange, så fremstår det som det gjorde i 1625.

 

 

 

    Orglet: 

 

Orglets front

 

 

Det var først i 1916 at Ore kirke fik et orgel. Før den tid var der ikke musik til gudstjenesterne. På et sognemøde i 1915 blev der ved en afstemning afgivet 63 stemmer for og 4 imod at indkøbe et orgel til Ore kirke.

 

Der blev herefter lavet en sogneindsamling som gav det flotte resultat på 1284 kroner. Det betød at man kunne tage til København og hente et orgel, der indtil da havde været brugt i to københavnske kirker.

 

Orglet er fabrikeret i 1879. Sidenhen er det blevet restaureret i 1955, samt i 2000.

 

Mindetavle: Når man kommer ind i kirkerummet fra våbenhuset, er mindetavlen for Peter Olsen noget af det første der falder i øjnene. Peter Olsen var en Dragon og Ordonnans der faldt under krigen i 1864. Han blev begravet på Flensborg kirkegård og da hans forældre allerede var døde, ønskede hans overordnede, Generalmajor Stejnmann, at hædre denne tro og pligtopfyldende dragon ved i hans lokale kirke at ophænge denne mindetavle, som tak for hans offer for fædrelandet.

En kopi af generalmajorens forespørgende brev og provstens tilladelse kan findes i våbenhuset.

(Billede 11)

 

Kirken har mange gravstene m.m. i selve kirkerummet:

  • Hans Andersen og hustru Anne Tommesdatter, død i 1656

  • Ladefoged Jens Eskildsen Rask, død i 1856

  • Sognepræst Ernst Gynther Helm, død i 1715

  • Forvalter Johannes Axselsen Hwijd, død i 1785

  • Ligtræ af eg med initialer og årstal, 1683

  • I selve kirken ligger Erik Banner begravet, død 1687

 

 

 

KirkeskibKirkeskibet: kirkeskibet, som hænger i midtergangen i kirkens hovedskib, blev modtaget som en gave til kirken de 11. juni 1919. Kirkeskibet blev givet af S. Nyholm Sørensen, der tidligere ejede Oregård. 
 

Af nyere ting kan man nævne at nummertavlerne kom til i 1907 og at de elektriske lys kom til i 1922. Ved samme lejlighed blev der indkøbt lysekroner til den nette pris af 270 kroner pr. styk. De flotte lysekroner, der er i kirken i dag, blev anskaffet i 1962.

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke