Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
11.jpg
08.jpg
05.jpg
06.jpg
09.jpg
12.jpg
10.jpg
14.jpg
07.jpg
03.jpg
01.jpg
16.jpg
17.jpg
02.jpg
15.jpg
04.jpg
13.jpg
 
 

Kirkens inventar

Altertavlen Guldbjerg kirkeAltertavlen

1590 nævner biskop Jacob Madsen en altertavle med Maria, Jacob og Johannes.

 

Den nuværende altertavle er barok fra omkring 1710. Rammen er skænket af etatsråd Ehrenschild (ejer af Enggaard, senere Gyldensteen).

 

Det mørke maleri, "Korsfæstelsen" signeret Hinrichson 1801, blev i 2011 erstattet med "Kristoforus med barnet" malet af Frank Hammeshøj 2011.

 

Kristoforus bærer Jesusbarnet, der bærer alverdens synd. Dermed passer billedet fint til tavlens gamle indskrift: Se det Guds lam som bærer verdens synd.

 

Under alteret har der (iflg. Pontoppidans Atlas) været en åben begravelse.

 

Alterkalken 

Formentlig fra 1779, har greveligt våben for Knuth og von Essel. Disken, der sikkert hører til kalken fra Nr. Sandager (hvis disk hører til her) er et Hamborg-arbejde.

 

Odensebispen, Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604:

 

Odensebispen, Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604 

 

 

Døbefonden

Døbefonden i Guldbjerg Kirke

Er et sjældent klassisistisk inventarstykke fra ca. år 1800.

 

Fonden består af en retkantet muret kerne, som er glatpudset og forsynet med en profileret sokkel og en gesimsafslutning.

 

Under dennes nederste del er der i svagt relief blomsterranker på tre sider. Midt på de lodrette flader er der lodrette udsparringer, hvor pudsen har en mere ru overflade.

 

Hele fonden er marmoreret så den til forveksling ligner en marmorblok. Næppe lokalt arbejde. 

 

Dåbsfad fra Nürnberg fra omkring 1575. I bunden Mariæ bebudelse, på randen orrnamenter, Diameter 46.5 cm.

 

 

Prædikestolen (skåret i 1648) i eg bruskbarok med statuetter:

  1. Mathæus, en langskægget ældre mand, hvis engel smyger sig fortroligt om hans højre ben.
  2. Marcus med kort, krøllet skæg, seende opad.
  3. Frelseren med påfaldende lille hoved og lav pande.
  4. Lucas, skægløs og skaldet. Alle har mistet en arm og Kristus har mistet verdenskuglen.
  5. ohannes (mangler).

PrædikestolenForneden tre adels våben for Gregers Krabbe og hans hustruer Hedvig Rud og Dorte Krabbe, slægten Daa, samt Erik Qvitzow og Susanne Juel. Den muligvis flyttet fra Nr. Sandager.

 

Klokker

Klokke fra 1507 med dansksproget påkaldelse af Gud og Skt. Hans. Støbt af`..Povel Gridstober i Melfaredid.." Den har relieffer af Skt. Johannes, Kristus på korset, Skt. Andreas, en knælende biskop mv. En nystøbt klokke med præcis samme klang (til digital ringning), blev ophængt og indviet i 1988.

 

En tidligere klokke fra 1651 bar Oluf Rosenkranz` navn.

 

Orgel

Fra 1893 havde Guldbjerg kirke et harmonium.

I 1938 overtog kirken Brøndbyvester kirkes orgel, bygget af J.J.P.Schierf i 1843.

 

Dette orgel fungerede indtil 1992. Det nuværende orgel er bygget af orgelbygger T. Frobenius i 1963 som opus 583 til Tilst kirke, og i oktober 1991 flyttet til Guldbjerg.

Orglet der er på 5 stemmer.

 

 

 

 

Efterskrift

Brochuren er udarbejdet i anledning af Guldbjerg kirkes genindvielse efter renovering, grundlovsdag 2011.

Det har været vanskeligt at finde historiske oplysninger om kirken for tiden op gennem middelalderen, og umuligt at finde kilder om en eventuel tidligere trækirke.

 

Noget tyder på at denne høj har været hellig allerede i vikingetiden, hvor egnen var velhavende og tæt befolket, og kystlinien gik ikke langt herfra.

 

Vi modtager meget gerne meddelelse om eventuelle fejl, som vi vil rette, eller tilføjelser om oplysninger som vi ikke fandt.

 

Ellen Nielsen og Otto-Vilhelm Kaalund

Juni 2012 - rettelser februar 2012

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke