Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
14.jpg
17.jpg
10.jpg
08.jpg
03.jpg
09.jpg
13.jpg
05.jpg
16.jpg
12.jpg
02.jpg
01.jpg
11.jpg
15.jpg
06.jpg
07.jpg
04.jpg
 
 

Pastoratsråd

Ruth Inge Gregersen

 

 

 

 

 

 

 

  

Ruth-Inge Gregersen (Valgt i Skovby)

Formand for pastoratsrådet
Telefon: 28 45 57 27

Email:  ruthinge.gregersen@gmail.com

 

 

Lars Jensen

Lars Jensen (Valgt i Ore)
Næstformand


Michael Bjergsøe

 

 

 

 

 

 

 

 Michael Bjergsøe
 (Valgt i Skovby)
 kontaktperson

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinor Bruun Jensen (Valgt i Skovby)
Kasserer i menighedsrådet
Telefon: 64 81 11 62

Email:kasserer@skovbyoreguldbjergkirker.dk

 

  

Mitzie Kirstine Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitzie Kirstine Pedersen (Valgt i Skovby)

Sekretær

Telefon: 64 81 23 08

Email: sekr@skovbyoreguldbjergkirker.dk

 

 

Jane Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 
Jane Andersen (Valgt i Ore)

Medl. af præstgårdsudvalget
Telefon: 64 44 29 22

Email: skovby@skovbyoreguldbjergkirker.dk

 

 

Inga Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga Hansen (Valgt i Ore)

Kirkeværge for Ore Kirke

Telefon: 64 44 14 80
Email: ore@skovbyoreguldbjergkirker.dk

 

 
Michael Maimburg

Michael Maimburg (Valgt i Ore)
Medl. af præstegårdsudvalget


Helga Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Helga Nielsen (Valgt i Ore)

 

Telefon: 35 13 34 41

Email: guldbjerg@skovbyoreguldbjergkirker.dk

 

 

Irene Jensen

 

 

 

 

 

 

 
Irene Jensen 
(Valgt i Ore)

Kirkeværge for Guldbjerg Kirke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke