Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
11.jpg
03.jpg
05.jpg
17.jpg
04.jpg
08.jpg
14.jpg
02.jpg
16.jpg
01.jpg
10.jpg
07.jpg
13.jpg
12.jpg
09.jpg
15.jpg
06.jpg
 
 

Hvad betyder dåben?

DåbenVed dåben bliver barnet medlem af kirken

Ved dåben takker vi Gud for vores barn og beder Gud være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed, ånd og velsignelse. Vi får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner.

 

Hvad siger jeg ja til

Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et fundament at stå på. Derfor svarer vi i dåben ja til den kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja-tak til på barnets vegne

 

Kamp mod alt ondt

Det, vi først siger ja til, er forsagelsen: At sige fra over for alt ondt. Kristendommen taler realistisk om livet. Vi slipper ikke uden om det, som ødelægger og truer livet, ved at blive døbt. Men den kristne tro siger os, at vi ikke skal give efter eller give op. I trosbekendelsen siger vi fra med ordene "Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen."

 

Fadderen og sønnen

Dernæst svarer vi ja til troen på Gud som far og skaber. Med dette ja udtrykker vi tillid til, at verden og selve livet er fra Gud og grundlæggende er godt. Det tredje ja er et ja til troen på Jesus, Guds søn, hans liv og død og opstandelse. 

 

-og Helligånden

Det næste ja handler om nutiden. Helligånden betyder, at Gud er nærværende hos alle mennesker til alle tider. Det siges i dåben, at barnet modtager Guds ånd. Derefter svarer vi på barnets vegne ja til, at ville døbes på denne tro.

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke