Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
06.jpg
12.jpg
09.jpg
07.jpg
14.jpg
03.jpg
13.jpg
02.jpg
04.jpg
05.jpg
15.jpg
17.jpg
10.jpg
01.jpg
11.jpg
08.jpg
16.jpg
 
 

Dåb i biblen

DåbenTre vigtige historier i biblen handler om dåb

En handler om Jesus´ egen dåb. En anden om dengang Jesus sagde, "lad de små børn komme til mig." Den tredje er Jesus´ sidste ord til disciplene om, at de skulle gå ud i hele verden for at fortælle alle folkeslag om ham og døbe dem. De to sidste bliver læst højt, hver gang der er dåb

 

Da jesus blev døbt

Historien om Jesus´ dåb bliver fortalt flere steder i Bibelen. De er ikke helt ens, men fortæller alle, at Jesus blev døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden. Efter dåben åbner himlen sig over Jesus. Guds stemme løyderfra himlen og siger, at Jesus er hans elskede søn. Jesus´ dåb er det øjeblik, hvor det bliver klart, at han er Guds søn. Mere om dåb i Bibelen pådåbifolkekirken.dk.

 

Lad de små børn komme til mig

En anden handler om engang, nogle forældre kom med deres små børn og ønskede, at Jesus skulle røre ved dem. Disciplene ville ikke forstyrres, og forsøgte at jage dem væk. Men Jesus blev vred, og sagde, at de skulle lade de små børn komme til ham. Han understregede, at Guds rige er de små børns, og brugte børnene som et billede på, hvordan vi skal tage imod Guds rige åbent og tillidsfuldt ligesom et lille barn. Så lagde Jesus hænderne på børnene og velsignede dem. Læs selv om Jesus og de små børn her.

 

Dåbsbefalingen

Før Jesus forlod sine disciple og denne verden, samlede han dem for at tage afsked. Det fortæller Matthæusevangeliet i det, vi kalder dåbsbefalingen eller missionsbefalingen. Jesus giver dem befaling om, at gå ud i hele verden og gøre alle folkeslag til hans disciple. Det skal de gøre ved at døbe i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. De skal også lære dem at holde alt det, han har befalet.

 

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke