Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
10.jpg
02.jpg
13.jpg
11.jpg
08.jpg
05.jpg
12.jpg
06.jpg
16.jpg
01.jpg
03.jpg
04.jpg
09.jpg
14.jpg
17.jpg
15.jpg
07.jpg
 
 

Hvordan foregår dåben?

DåbenDåben
Dåben er normalt en del af søndagens gudstjeneste, men kan også foregå ved særlige dåbsgudstjenester. Den lokale kirke beslutter på hvilket tidspunkt under gudstjenesten, dåben finder sted. I nogle kirker bliver dåbsbarnet båret ind ved gudstjenestens begyndelse. I andre sidder dåbsfamilien i kirken ved gudstjenestens begyndelse sammen med resten af menigheden. Selve dåben foregår på samme måde i alle kirker.


Indledning
Præsten spørger først, om barnet er hjemmedøbt. Derefter beder præsten en bøn, som takker Gud for barnet og for dåben. Lovprisningen er en tak til Gud for, at Jesus’ opstandelse giver mennesker håb om evigt liv, og en tak for dåben, som giver den døbte plads i det kristne fællesskab. Til sidst beder præsten Gud om at tage imod netop dette barn, som nu skal døbes.


Menigheden rejser sig, og præsten læser fra Bibelen om Jesus’ dåbsbefaling og beretningen om, at lade de små børn komme til Jesus, som fremhæver børnenes tillid som et forbillede for voksnes tro.


Dåbshandling
Præsten taler derefter til barnet, som skal døbes. Præsten tegner korstegn over ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud og hans søn Jesus Kristus. Derefter spørger præsten: Hvad er barnets navn? Den, som bærer barnet, siger barnets fulde navn og svarer på barnets vegne ja til de efterfølgende spørgsmål til den kristne trosbekendelse. Til sidst siger man ja til spørgsmålet, Vil du døbes på denne tro?

 

Præsten øser nu vand over barnets hoved tre gange. En gang for Gud Fader, en gang for Gud Søn og en gang for Gud Helligånd. Præsten lægger sin hånd på barnets hoved og velsigner barnet med Guds løfte om, at være med det fra nu og til evig tid.


Faddertiltale
Faddertiltalen er en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelse over for barnet. De er vidner på barnets dåb og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og det, den betyder. Faddertalen handler om, hvordan man som forældre og faddere kan give barnet lov at leve i tillid til Gud og lære den kristne tro og tradition at kende. Både i det daglige liv med fx aftenbøn og i kirken ved gudstjeneste og højtider.

 

Hvis forældrene dør, før barnet bliver voksen, har fadderne ansvar for barnets forhold til kirken og den kristne tro. Efter faddertiltalen fortsætter gudstjenesten. Der er forskellige traditioner for, om dåbsfamilien føres ud efter dåben eller ved gudstjenestens afslutning. Nogle steder har kirken et tilstødende lokale, man kan gå ud i for at trøste barnet, hvis det bliver uroligt.

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke