Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
13.jpg
02.jpg
09.jpg
01.jpg
15.jpg
17.jpg
12.jpg
08.jpg
10.jpg
03.jpg
14.jpg
04.jpg
11.jpg
16.jpg
07.jpg
05.jpg
06.jpg
 
 

De skal du huske

DåbenNår du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret eller præsten

 

Fødselsanmeldelse
Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for fødselsanmeldelsen senest 14 dage efter fødslen til kirkekontoret eller præsten i morens bopælssogn. Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, kan faren inden for 14 dage efter fødslen underskrive "omsorgs- og ansvarserklæring." Efter denne frist skal faderskabet anmeldes til statsamtet.


Navngivning
Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde og sende blanketten til kirkekontoret eller præsten i morens bopælssogn. I Sønderjylland dog til kommunen, hvor fødslen er registreret.


Blanketter til fødselsanmeldelse og navngivning
Blanketter til fødselsanmeldelse og navngivning kan udfyldes og udskrives fra Personregistrering.dk. De kan også sendes digitalt med digital signatur.


Aftal dåb
I skal henvende jer til kirkekontoret eller præsten i sognet, hvor I gerne vil have jeres barn døbt for at aftale tidspunktet. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.


Faddere
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke