Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
05.jpg
14.jpg
09.jpg
07.jpg
15.jpg
17.jpg
06.jpg
01.jpg
16.jpg
02.jpg
10.jpg
11.jpg
04.jpg
12.jpg
13.jpg
08.jpg
03.jpg
 
 

Fødselsanmeldelse

Engel fra ore KirkeDet er praktisk for et samfund at vide, hvem der bor og fødes i landet. En fødsel skal registreres senest 14 dage, efter at den har fundet sted. Barnet bliver herved optaget i CPR.

 

Når fødsel sker på et hospital
Jordemoderen indberetter til personregisterføreren i bopælsmyndigheden (kommunen i Sønderjylland eller sognet i resten af landet).

 

Når forældre er gift med hinanden, bliver barnets slægtskab således automatisk registreret.

Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via borger.dk. Her skal faderen gå ind og vedkende sig forældreskabet via den sagsbehandling der hedder ”omsorgs og ansvarserklæring”. Den skal udfyldes elektronisk. 

 

Når myndighederne modtager omsorgs- og ansvarserklæringen senest 14 dage efter fødslen, er faderskabet fastslået. I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn.

 

Ved hjemmefødsel
Du kan anmelde dit barns fødsel samt faderskabet elektronisk med digital signatur.
Forinden skal du dog ringe til sognet og få lavet et personnummer på barnet.

 

Du kan også få en blanket af jordemoderen eller selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor du bor.

 

Du bor i udlandet
Hvis du ikke har en dansk folkeregisteradresse, skal du sende blanketten til det sogn, hvor fødslen har fundet sted.

Du får en blanket af jordemoderen, eller du kan selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor fødslen har fundet sted.

 

Du kan også anmelde fødsel på personregistering.dk

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke