Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
06.jpg
01.jpg
15.jpg
12.jpg
04.jpg
07.jpg
10.jpg
08.jpg
16.jpg
02.jpg
03.jpg
14.jpg
11.jpg
05.jpg
13.jpg
17.jpg
09.jpg
 
 

Hvad sker der i kirken til konfirmationen?

KonfirmationTil at begynde med

Konfirmation begynder med, at konfirmanderne går ind i kirken og sætter sig på deres særlige pladser. Efter indgangsbøn, en salme, læsning fra bibelen og en kort prædiken, holder præsten tale til konfirmanderne.

 

Præstens tale til konfirmanderne kan også indgå som del af prædikenen. Man beder måske også en kort bøn. Derefter siger præsten, konfirmanderne og resten af menigheden i fællesskab trosbekendelsen.

 

Selve konfirmationsritualet

Den egentlige konfirmation foregår oppe ved alteret, hvor konfirmanden knæler. Præsten siger konfirmandens navn. Mange steder er der tradition for, at konfirmandens familie rejser sig, når navnet bliver nævnt.

 

Derefter er der to muligheder. Enten spørger præsten, og konfirmanden bekræfter trosbekendelsen ved at sige ja, og bliver velsignet. Eller man svarer ikke, men modtager med det samme velsignelsen, ved at præsten lægger hånden på konfirmandens hoved. I begge tilfælde slutter præsten ofte med at læse et bibelvers op: Konfirmandens eget konfirmationsord.

 

Fadervor

Selve konfirmationen slutter med at konfirmanderne og præsten i fællesskab beder fadervor. Derefter går konfirmanderne tilbage til deres pladser. Resten af gudstjenesten forløber som en normal gudstjeneste med bøn og salmer. Konfirmationen slutter i mange kirker med, at konfirmanderne og præsten går ud i procession.

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke