Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
06.jpg
04.jpg
01.jpg
07.jpg
09.jpg
08.jpg
05.jpg
16.jpg
14.jpg
11.jpg
13.jpg
02.jpg
03.jpg
12.jpg
10.jpg
17.jpg
15.jpg
 
 

Dødsfald - hvad gør jeg?

Due på gravstenI dagene efter et dødsfald skal de pårørende tage stilling til mange spørgsmål og ordne mange praktiske forhold. Her får du en kort oversigt over de vigtigste.

 

Dødsattest

Efter dødsfaldet skal en læge tilse afdøde og skrive dødsattesten.

 

Bedemand

De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Det er de pårørendes eget valg. Man skal ikke bruge en bedemand, man kan godt selv sørge for nogle eller alle de ting, der ordnes. Men ofte er det bedst at få hjælp til det praktiske, da sorgen ofte er overvældende, og fordi der skal ordnes mange uvante ting på få dage.

En bedemand kan hjælpe med meget af følgende:

Anmeld dødsfald

Dødsfaldet skal anmeldes til begravelsesmyndigheden senest to hverdage efter det har fundet sted. Det sker ved at udfylde blanketten "Dødsanmeldelse" og aflevere den til kirkekontoret eller præsten i afdødes bopælssogn. Dødsattesten fra lægen skal vedlægges.

 

Kirkelig begravelse

Når en præst medvirker, kaldes det en kirkelig begravelse eller bisættelse. Hvis afdøde var medlem af folkekirken, medvirker en præst ved begravelsen eller bisættelsen med mindre afdøde har givet udtryk for andet. Ønsker man kirkelig begravelse eller bisættelse, tager man kontakt til kirkekontoret eller præsten for at aftale tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen og den forudgående samtale med præsten.

 

Ikke medlem

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, ses det som udtryk for, at afdøde ikke ønskede en præsts medvirken. Vedkommende kan således ikke få en kirkelig begravelse, men kan blive begravet eller bisat i et kapel. Her bør man eventuelt tale med bedemanden.

 

Gravsted

De pårørende skal vælge gravsted. Tidligere stod valget mellem et traditionelt gravsted og "de ukendtes", som fællesgrav eller plænebegravelse ofte kaldes. I dag har mange kirkegårde forskellige typer gravsteder både til kister og til urner. Mange steder tilbyder kirkegårdens ansatte at vise de pårørende rundt på kirkegården. Man kan blive bisat uden for kirkegården eller eksempelvis få sin aske spredt over havet. Her skal man søge dispensation.

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke