Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
13.jpg
06.jpg
12.jpg
11.jpg
15.jpg
02.jpg
04.jpg
01.jpg
07.jpg
05.jpg
16.jpg
17.jpg
09.jpg
14.jpg
03.jpg
08.jpg
10.jpg
 
 

Begravelse i kirken

Afsked og forkyndelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst. 

Før begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

 

Taknemmelighed og sorg

Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik.

 

At få sagt ordenligt farvel

Når man har mistet, kan man komme til den kirkelige begravelse eller bisættelse for at sige et sidste farvel. Samtidig hører man, hvad det kristne budskab har at sige til mennesker, som sørger og savner. Før præsten kaster jord på kisten, beder han en bøn, som takker Gud for det levende håb, mennesket har fået gennem Jesus´ opstandelse fra de døde. Den samme bøn bliver bedt før dåben. På den måde begynder og slutter et kristent menneskes liv på jorden med tak.

 

Salmer og bøn

Salmerne ved en begravelse giver os billeder på opstandelse og evigt liv. Bønnerne sætter ord på sorg og savn og på håbet om, at vore døde er hos Gud. Præstens tale kan være både personlig og forkyndende. Den personlige del kan tale om det liv, vi har levet med den døde. Hvordan han eller hun var som menneske, og hvad I som pårørende fik gennem afdøde og nu har mistet. Forkyndelsen kan handle om opstandelseshåbet og Guds løfte om at være med os både i livet og i døden.

 

Vælge salmer

De pårørende og præsten aftaler salmer til begravelsen. Vil man gerne forberede sig, kan man se i salmebogen. Salmerne er inddelt efter emner og temaer. Der er egentlige begravelsessalmer, men ofte falder valget på helt andre salmer. Morgensalmer sætter ord på glæden ved lyset og livet. Aftensalmer handler om at finde fred og hvile. Påskesalmer har opstandelseshåbet. Der er salmer, som passer til årstiden og måske havde afdøde en yndlingssalme, som det vil føles rigtigt at synge.

Man tager afsked med et menneske, og salmerne må gerne afspejle hans eller hendes liv. Samtidig har salmerne evangeliets håb og trøst. Der er ikke forkerte valg. Præsten har erfaring og kan vejlede i det endelige salmevalg.

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke