Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
16.jpg
07.jpg
10.jpg
09.jpg
03.jpg
13.jpg
02.jpg
14.jpg
08.jpg
11.jpg
12.jpg
15.jpg
01.jpg
17.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
 
 

Begravelse og bisættelse

Afskedsritualer

Både begravelse og bisættelse er et ritual, hvor man tager afsked med afdøde.

En begravelse afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen. I begge ritualer er jordpåkastelsen central. Ved en begravelse foregår jordpåkastelsen ved graven. Ved en bisættelse foregår jordpåkastelsen i kirken.

 

Jordpåkastelse

Jordpåkastelse er den afgørende rituelle handling ved begravelse og bisættelse. Præsten indleder jordpåkastelsen med en bøn, som fremhæver, at afdøde som del af den kristne menighed gennem dåben er genfødt til det evige liv. Derefter følger selve jordpåkastelsen.

 

Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. Bagefter beder menigheden i fællesskab fadervor, og præsten afslutter med en velsignelse.

Jordpåkastelsen er central, fordi det er denne del af ritualet, som en gang for alle markerer, at afdøde nu hører de døde og ikke de levende til. Derfor er jordpåkastelsen også ofte forbundet med stærke følelsesmæssige reaktioner hos de pårørende.

 

Begravelsesritualet

En begravelse indledes med et præludium og en indgangssalme, inden præsten hilser på menigheden fra alteret. Ved alteret beder præsten en bøn og læser en tekst fra biblen. Derefter synger menigheden en salme.

Efter salmen bevæger præsten sig væk fra alteret for at holde en tale for afdøde. Det foregår enten ved kisten eller fra prædikestolen. Efter næste salme bæres kisten ud af kirken og ud til gravstedet. Resten af menigheden følger efter kisten. Når kisten er blevet sænket i jorden beder præsten en bøn og derefter sker jordpåkastelsen. Ritualet ved graven afsluttes med en salme. Begravelsesritualet findes i en kortere og en længere form afhængig af antallet af læsninger og salmer.

 

Bisættelsesritualet

En bisættelse foregår på samme måde som en begravelse indtil præstens tale til afdøde. Men efter talen til afdøde og en salme foregår jordpåkastelsen inde i kirken. Derefter følger en salme og efter denne salme bæres kisten ud af kirken og hen til rustvognen. Her tager man afsked med kisten, mens bedeslagene lyder.

En bisættelse afsluttes altså ikke i første omgang ved graven, men ved at rustvognen kører væk med kisten. Bisættelsen har dog endnu en afslutning ved urnenedsættelsen, hvor urnen nedsættes i graven.

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke