Vær med til at planlægge en gudstjeneste

 

Kirkegængere i Skovby, Ore og Guldbjerg Kirker behøver ikke længere at sidde passive på kirkebænken, når der er gudstjeneste om søndagen.

Som et led i at gøre gudstjenesten mere tidssvarende ønsker pastoratsrådet og sognepræst Peder Skovbo Jørgensen, at inddrage kirkegængerne i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. 

Til det formål er der oprettet såkaldte gudstjenestegrupper, som får mulighed for at være med til at planlægge og deltage i selve gudstjenesten. Deltagerne mødes en gang hver anden måned, hvor de sammen med præsten taler om prædiketeksten, og om hvad de oplever som vigtigt ved denne tekst, og vælger salmer til gudstjenesten. Man kan også deltage aktivt, for eksempel ved at læse en tekst op til gudstjenesten.

Prædiketeksten kan i mange tilfælde angribes på forskellig vis, den kan være svær at tolke, og der kan være behov for at forklare den.

Gudstjenestegrupperne er for alle, uanset kirkelig erfaring. Håbet er, at de kan være med til at styrke fællesskabet i kirken. Der er oprettet to grupper med 3-5 deltagere i hver.

Hvis du ønsker at deltage kan du kontakte Peder Skovbo Jørgensen på enten mail eller telefon.