Nyt sognehus på vej

Sådan kommer det nye sognehus til at se ud

De tre landsbykirker i Skovby, Ore og Guldbjerg kan se frem til snart at få et nyt sognehus.

Der bliver tale om et helt nybygget sognehus på 200 kvadratmeter, som kommer til at ligge ved siden af Skovby Kirke, der hvor det nuværende sognehus er beliggende.

Huset får to sale på henholdsvis 60 og 20 kvadratmeter. Se foto. En foldedør mellem de to sale gør desuden, at de to sale kan slås sammen til én stor sal, forklarer sognepræst Peder Skovbo Jørgensen

-          Vi får et sognehus med alle moderne faciliteter og med mange muligheder, som vil kunne danne ramme om vores mange aktiviteter så som konfirmandundervisning, Alpha kurser, strikkeklub og seniorsang, siger han.   

Det nuværende sognehus er et almindeligt parcelhus, som er i så dårlig stand, at det blot skal rives ned.

Forsinket.

Efter planen skulle byggeriet af det nye sognehus, som kommer til at koste 3, 4 millioner kroner, have været i gang allerede først i april, men en manglende godkendelse fra Fredningsnævnet gør, at byggeriet bliver forsinket.

Bogense Provsti og Fyens Stift har godkendt byggeriet, men Nordfyns Kommune afventer en godkendelse fra Fredningsnævnet, før det bliver muligt at godkende såvel byggeri som nedrivning.

Godkendelsen fra Fredningsnævnet er nødvendig alene af den grund, at sognehuset ligger ved siden af kirken, som jo er fredet, oplyser formand for menighedsrådet, Michael Olesen Bjergsø.

-          Det kom bag på os alle. Det nuværende sognehus er et gammelt parcelhus uden fredningsværdi, men naturligvis skal formalia være på plads. Der er desværre ikke så meget at gøre, andet end at afvente godkendelsen fra Fredningsnævnet, siger han.

Nævnet har normalt en sagsbehandlingstid på 3-4 måneder, men på grund af Covid-19 trækker godkendelsen nu yderligere ud. Når godkendelsen er på plads vil det tage omkring et halvt år at opføre det nye sognehus.

 

 

 

 

Del dette: