Ny rapport om Guldbjerg kirkegård

Kirkegårdskonsulent Fanny Møller har udarbejdet en rapport om forholdene ved Guldbjerg kirkegård. 

    Guldbjerg Kirke

    Guldbjerg Kirke ligger enestående og tager os med tilbage i tiden. Kirken ligger på en høj, som nu delvist er tilgroet, brudt af opkørslens to hjulspor.


    Altertavlen er fra omkring 1710 i barokstil. Rammen er skænket af etatsråd Ehrenschild. Maleriet er fra 2011 ”Kristoforus med barnet” malet af Frank Hammershøj. På altertavlen står der foruden ”Se det Guds lam, som bærer verdenens synd.”

    Døbefonden er fra ca. 1800. Det er et sjældent klassicistisk inventarstykke. Hele døbefonden er marmoreret så den ligner en marmorblok. Dåbsfadet er fra Nürnberg omkring 1575.  

    Prædikestolen er i bruskbarok med stauetter, skåret i 1648. 

    Orglet er bygget af orgelbygger Th. Frobenius i 1963 til Tilst kirke. Orglet har 5 stemmer. I 1991 blev det flyttet til Guldbjerg kirke. 

    I våbenhuset ser man mellem skib og våbenhus er en dørfløj med smedejernsbånd, med indskriften 'anno 1632, da lod Lars Oelsen denne kirkedør gøre, Jørgen Smed'.

    Kirken er nyligt renoveret i 2011.