Ore Kirke

Midt i Ore ligger kirken med sit nye tag og det nykalkede murværk omgivet af den fine kirkegård. Her har kirken ligget siden år ca. 1400. Altsåi omkring 600 år.

Kirken er blevet udvidet flere gange. Den er blevet forlænget mod vest med en hvælving og senere med det smalle tårn. Mod nord er tilføjet et sideskib og mod syd danner våbenhuset indgang til kirken.

I 1589 visiterede biskoppen kirken og af hans optegnelser fremgår det, at kirken pådet tidspunkt havde den størrelse, den har i dag.


Altertavlen, som er meget stor, er omkring 1625 skænket kirken af Oregårds ejere Laurids Lindenav og hans to hustruer Sidsel Lunge og Anne Friis. Deres våbenskjolde og forbogstaver står nederst påaltertavlen.

I midterfeltet er der et korsfæstelses- maleri, som er dateret til omkring 1850.

Prædikestolen er fra samme tid som altertavlen og har de samme våbenskjolde.

Døbefonten af granit er forsynet med et sydtysk fad fra omkring 1575 med motiv fra bebudelsen.

I sideskibet er der et korbuekrucifiks, som har været restaureret flere gange.

Klokken i tårnet er fra 1872. Den er fremstillet hos A. P. Allerup i Odense.

Orglet er fabrikeret i 1879 og har været opsat i to kirker i København, inden det blev købt til Ore kirke. Forud for købet blev der afholdt et sognemøde, hvor der ved afstemning blev afgivet 63 for og 4 imod indkøb af et orgel.