portal_skovby_kirke

Skovby Kirke

Skovby Kirke er en af vore flotte middelalderkirker. Kirken består af apsis, kor og skib, som i 1400-tallet er blevet forlænget mod vest og senere tilføjet et tårn.


I tårnet er der to klokker. Den ældste – og mindste – er på alder med tårnet og den største er fra 1504.

 

Altertavlen, der viser korsnedtagelsen, er udført af Kai Louis Jensen i 1955. Antependium er et sengotisk treenighedsbillede fra omkring 1500. Det tilskrives Claus Berg, som havde værksted i Odense.

 

Granitdøbefonten har en bladranke på kummen. Foden er udsmykket med 4 løvehoveder.

 

Prædikestolen er et barokarbejde med statuetter af Kristus og apostlene.

 

Et ældre altermaleri hænger i sideskibet, Opstandelsen, af C. Faber. Desuden 3 kopier af malerier af henholdsvis Kingo, Brorson og Grundtvig.

 

Orglet er fra 1974 bygget på Marcussens værksted.

 

kirkegården er der et monument over de døde krigere på Harritslevgård lazaret 1848-49 og den Bardenflethske familiebegravelse.