Sognepræst Peder Skovbo Jørgensen

Adresse: 
Middelfartvej 33 
5400 Bogense

Tlf.: 30 70 77 92
Mail: psjo@km.dk

Træffes ikke mandag 

Organist Inge Lynggard

Mail: Ingelynggaard@gmail.com

Tlf.: 61795988

 

Graverkontor

Middelfartvej 30
5400 Bogense

Tlf: 21 43 46 11
Mail: skovbykirkegaardskontor@gmail.com

Telefontid: tirsdag til fredag 8.00-9.00

Menighedsrådsformand Michael Bjergsø 

Mail: mobjergsoe@gmail.com

Tlf.: 29 84 10 19